وبلاگ

بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی

با استفاده از سنسورها و همینطور قطعات مرتبط با مدیریت جامع خانه و کنترل روشنایی ها ، دما و ... علاوه بر راحتی ، زیبایی و در دسترس بودن   تجهیزات ، مصرف برق و انرژی را تا حدود تقریبی 20 الی 40 درصد کاهش می دهد و راهکار بسیار مناسبی در امر مهم بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.بدین صورت که با استفاده از این سیستم می توان بنا به تشخیص سنسورهای مجهز به تشخیص نور_دما_حرکت و ... با توجه به نور  ویا درجه حرارت هر محیطی و در هر زمانی از حداکـر نور خورشید و یا گرما ی طبیعی محیط  نهایت بهره را برد.